Beschermingsmiddelen voor professionals

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is opgericht om zo snel mogelijk voldoende veilige persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te krijgen voor alle zorgaanbieders in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Mediq om door verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, verloskundige praktijken, acute mondzorg, jeugdzorg, revalidatiezorg, woonzorg, laboratoria, trombosediensten en fysiotherapeuten producten aan te vragen en te leveren. Valt u binnen één van deze sectoren, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Ziekenhuizen en ambulancediensten kunnen contact opnemen met de corona coördinator binnen de instelling. Uw coördinator heeft al toegang tot het portaal om aanvragen door te geven.

Bezoek voor meer informatie de site van de overheid of bekijk onze veelgestelde vragen.
U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-888 94 04.

Uw aanvraag kunt u via Mijn MedBIS doorgeven. Meld u aan om toegang tot de PBM aanvraaglijst te krijgen.

Aanmelden